Försäkra din Leonberger?

Den här artikeln är ett försök till jämförelse mellan de fyra stora hundförsäkringsbolagen i Sverige; Agria, Folksam, If & Sveland. Vi tittar på deras villkor, tillämpningar och premier för att granska hur de ser på vår ras. Det finns skillnader i vad som är undantaget, olikheter i villkor, olika geografiska uppdelningar och en mängd tillvalsförsäkringar. Läs det här och bli mer förvirrad, fast på ett högre plan.

Varför försäkra?

Om du väljer att försäkra din hund så gör du ju det i syfte att få en ökad trygghet i den händelse att hunden råkar ut för skada eller sjukdom, så att du inte måste avstå behandling av direkt ekonomiska skäl. Vi är faktiskt lite bortskämda på så vis att det är få som vet vad sjukvård egentligen kostar. I takt med att veterinärmedicinen har hunnit ifatt den sjukvård vi människor har, med nya undersöknings- och behandlingsmetoder, så har också kostnaden för dessa behandlingar ökat. En magnetröntgenapparat är inte billig, inte heller att låta en ortoped byta höftled. De beloppsgränser som står i försäkringsbrevet kan man rätt snabbt komma upp i om oturen är framme.

Ligger på röntgenbordet
Kaksi ligger drogad på röntgenbordet

Eftersom våra djur ofta är oersättliga familjemedlemmar vi vill göra allt för, är det värt att se över sitt försäkringsskydd. Har du verkligen rätt typ av försäkring, med rätt maximalt ersättningsbelopp eller betalar du för något du aldrig skulle utnyttja?

Bolagen har försökt möta efterfrågan på olika typer av försäkringar (med fantasifulla namn som plus, extra mm), vilket också gör det svårare för direkta jämförelser. Till exempel så ingår i några alltid ett kejsarsnitt, andra två och vissa inget. Därför är det bäst om du själv går igenom vad du avser göra med den hund, och ställer dig ett par frågor;

·         Kommer hunden att gå i avel?

·         Ska du meritera den i tävling eller på utställning?

·         Vill du försäkra din hunds användbarhet i tävling eller avel?

·         Klarar din ekonomi en tillfällig stor utgift, eller är det bättre att veta att ”dyrare än såhär blir det inte”?

·         Vill du ha en livförsäkring på hunden, eller ”räcker” det med en veterinärförsäkring?

Att priserna skiljer sig åt mellan bolagen beror i första hand på försäkringsutfallet hos de hundar som är försäkrade i respektive bolag. Varje år gör man en översyn av skadeutfallet, och placerar ut respektive ras i en kostnads-kategori. Sveland har tex Leonberger i sin grupp fyra av sex, medan Agria för 2006 har satt rasen i sin dyraste kategori av sex. En billig försäkring idag kan bli avsevärt dyrare nästa år i samma bolag, och vice versa.

Det är klokt att försäkra valpen redan när den hämtas, så är olyckor på hemresan täckta. Sedan kan det vara en god idé att se över försäkringsskyddet allteftersom hundens situation förändras med ålder, sjukdom, meriter osv.

Byta bolag?

Det är heller inte helt lätt att byta försäkringsbolag. Att teckna en försäkring är sällan svårt, men om det inträffar en skada ska man visa att det inte var något som var känt när man bytte bolag. Du ska redovisa alla veterinärbesök till ditt nya bolag för att vara säker. I värsta fall kan det anses som försäkringsbedrägeri, även om det kan vara helt omedvetet. När det gäller att använda olika bolag, så kan det vara enklast att behålla det bolag som uppfödaren valpkullsförsäkrat i, för att skaderegleringen ska gå smidigt till om problemet klassas som ett dolt fel. En part färre att hantera!

Om du byter bolag så har samtliga undersökta bolag ingen karenstid under vilken du inte får ersättning för veterinärvårdskostnader vid olycksfall och/eller sjukdom, eller dödsfall i livförsäkringen. Om en försäkring nytecknas är karenstiden hos Agria, IF och Sveland 20 dagar och hos Folksam 30 dagar. Här finns också ibland olika tiders karens om du väljer annan omfattning av försäkringen, har en oförsäkrad period mellan bolagsbytet eller höjer livbeloppet. Värt en egen artikel, men lite utanför vad jag vill visa här.

Gör en egen jämförelse

Konsumenternas Försäkringsbyrå har gjort en jämförelse som går att hitta på http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se. Den täcker fyra andra raser, schäfer, labrador, tax och rottweiler. En intressant detalj är att tre av fyra försäkringsbolag jag kontaktar hävdar att jämförelsen är felaktig när det gäller redovisningen av undantagen i försäkringarna. I Agrias fall därför att man kan få intrycket att det finns en maxålder när det inte längre går att nyförsäkra för veterinärkostnader, men det kan man hos dom. Sveland har bekräftat att undantagen stämmer. Uppställningen på Konsumenternas Försäkringsbyrå är så bra att jag fått tillstånd att låna sättet att göra jämförelser.

Om du reser mycket med din hund så är det skillnad på vilka länders veterinärer man accepterar. Kontrollera före avresa om försäkringen omfattar länderna du tänker åka till.

Den 1:a januari 2006 trädde den nya försäkringsavtalslagen i kraft. Den gamla reglerade tex att om man hade en livförsäkring, så till skillnad från (alla?) andra försäkringar så räknades ett försäkringsår från huvudförfallodagen, och man var tvungen att betala sin årspremie fast hunden dött första dagen efter huvudförfallodagen. Nya villkor är under bearbetning, i Agrias fall kommer de att gälla från 1:a april och If har nya villkor från 15:e juni. Det är alltså lönt av flera skäl att göra en egen jämförelse för just din(a) hund(ar)!

Hur svarar försäkringsbolagen?

När jag tar kontakt med kundtjänsterna så är samtliga lätta att nå med väntetid som mest på två minuter, se faktaruta för respektive bolags kontaktuppgifter. Eftersom jag berättar att det ska bli en artikel, så skickas jag snabbt vidare till någon som är duktig på både statistik, bakgrund och konkurrenter. De har fått ta del av skriftliga frågor, och så har jag nystat lite i svaren. Här måste jag dela ut en extra eloge till Jenny på IF som svarade inom fyra timmar på de omfattande frågorna.

Bolagens handläggningstid är starkt beroende på hur komplext ärendet är och om kompletterande uppgifter måste komma från veterinär. IF hanterar 90% av alla ärenden inom 24 h, och då har kunden ersättningen inom 5 dagar. I andra änden på skalan finns Folksam som räknar att normalfallet tar 1-2 veckor.

Flera av bolagen ger kunderna bra service på sina webbplatser. Som föredömen vill jag framhålla If’s möjlighet till on-line premieberäkning och Agrias omfattande information om det mesta som rör hund.

Antal försäkrade hundar?

Tabell 1                 Agria              Folksam                        IF         Sveland
Totalt antal        250.000             113.000                   80.000          64.000
Antal Leonberger  ingen uppg          1.500                        600              200
Skadeprocent                                  68%                     153%                    

Skadeprocenten beskriver hur mycket rasen kostar i förhållande till inbetalt belopp, dvs mer än 100% så är rasen en ”förlustaffär” för bolaget.

Bolagen berättar att leonberger inte skiljer sig nämnvärt från andra stora raser, men att rasen har ett något högre skadeutfall än tex Newfoundland eller Rottweiler. Vanliga skador skiljer sig lite mellan bolagen men under veterinärvårdsförsäkring är tonsillit, frakturer, korsbandsskador, kräkningar, hudsjukdomar & hälta vanligast. Den angivna dödsorsaken är tex blindhet, hjärtmuskelinflammation, hjärtsvikt, livmoderinflammation, juvertumörer och ”ej fastställd diagnos”.

Rabatter?

Tabell 2                 Agria              Folksam                          IF        Sveland
Uppfödare         35-50%                    30%                       35%                  Ja
                                                                                >3 hundar
Mängdrabatt      15-25%                     Nej                       10%               Nej
Medlemskap           10%                     Nej                                                Ja
Valprabatt               30%
Skadefrihet                 Ja                     Nej                12% år 1            5%/år
                                                                          24 % därefter      max 20%

Medlemskap i bla SKK, SBK & Jägarförbundet berättigar till rabatt hos Agria. Hos Sveland är det Jägarnas Riksförbund. Agrias skadefrihetsrabatt sänker självrisken om försäkringen måste utnyttjas.

Betalningsmöjligheter?

Tabell 3                 Agria              Folksam                          IF        Sveland
Helår                     100%                  100%                     100%            100%
Halvår                   102%                  103%                     104%            104%
Kvartal                                             106%                                          105%
Månadsvis             103%                                                106%            106%
Autogiro                     Ja                        Ja                           Ja                  Ja
                                           utan % -påslag

Veterinärvårdsförsäkring

Lämnar blod
Tuffan lämnar blod för provtagning

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter kostnader för undersökning och behandling när hunden blir sjuk eller vid olycksfall. Under självriskperioden betalar du bara en grundsjälvrisk oavsett hur många gånger du måste besöka veterinären, den ev rörliga procentuella delen tillkommer.

Tabell 4                                Agria                 Folksam                          IF                    Sveland
Maxersättning                    30.000                   20.000                   20.000                      20.000
Tillägg, max belopp            60.000                   40.000                   40.000                      40.000
Årlig sänkning fr 7 år           5.000        A 2.500/5.000                       20%           A 2.000/4.000
Lägsta ersättning             B 10.000                  C 5.000                     6.000                        8.000
Självrisk, lägst            1.000+10%            1.200+20%                     2.000               1.400+25%
Självrisk, högst           3.000+20%            1.200+20%                     4.000               1.900+25%
Period, dagar                       125                        125                        100                             90
Rehabilitering                         Plus              Eventuellt                 VetXtra                 Ja, <2.000
Avlivning                      Plus Extra                        Nej                 VetXtra                           Nej
Medicin                        Plus Extra                        Nej                 VetXtra                           Nej
Veterinärens resor                 Nej                        Nej                 VetXtra                           Nej
Kejsarsnitt                                   1                            1          1, 2 VetXtra         1-2 som tillägg

A. Högre beloppet om du har valt tilläggsförsäkring med maxbelopp 40.000 kr
B. Om högsta ersättning är vald sjunker maxbeloppet inte under 25.000
C. Om tilläggsförsäkring sjunker maxbeloppet inte under 10.000 kr

Livförsäkring

ger ett engångsbelopp om hunden avlider under försäkringstiden. Ersättningen sänks genom en årlig, successiv nedtrappning när hunden uppnått en viss ålder för att småningom upphöra. Kan nytecknas till dess att hunden fyllt 7 år. Livbeloppet skall motsvara marknadsvärdet baserat på inköpspris, härstamning och meriter.

Tabell 5                                Agria                 Folksam                          IF                    Sveland
Självrisk                                      0                            0                            0                               0
Vanlig nivå                           8.000                   11.000               valppriset                      10.000
Tillägg, max belopp         Inget max              Inget max                  Enl SKK                     Enl SKK
Årlig sänkning fr 7 år             20%                       20%                       20%                          20%
Lägsta ersättning                  5.000                     5.000                     6.000                        4.000
Livförsäkring upphör              8 år                      10 år                      10 år                         10 år

Det kan finnas anledning att försäkra upp värdet på din hund, godkänt SoR-prov höjer värdet med 1.000 kr, en utställningschampion kan anses vara värd 20.000 osv. Naturligtvis stiger premien om värdet ökar!

Reha gör MH
Reha ser spöken under sin Mentalbeskrivning, MH

Begränsningar (OBS inte en komplett listning!);
Agria bla undantag för psykiska sjukdomar, transporterats oskyddad i eller släpats efter fordon. Särskilda regler för exteriördefekter. Agrias lista på undantag är dubbelt så lång som för något annat bolag.
Folksam har begränsningar på hundar som måste tas ur avel av avelshygeniska skäl samt tand- & bettfel. Kortaste undantagslistan.
If undantar tex lynnesfel, tand/bettbesvär ej relaterade till olycksfall, om hunden transporterats oskyddad i eller släpats efter fordon.
Sveland tar inte med förlust av jakt- eller bruksegenskap (kan teckna tilläggsförsäkring), beteenderubbningar, exteriöra defekter.

Premieexempel för veterinärvårds- & livförsäkring, per år

Tabell 6                                         Agria                    Folksam                          IF           Sveland
Glesbygd                                                    ex Västernorrland                                                     
Valp, liv                                           335                           720                        176                       
Valp vet.vård                                1.844                        1.186                        217                       
Lägsta totalpremie                        2.179                        1.906                        318               1.860

Vuxen, liv                                        479                           720                        176                       
Vuxen, vet.vård                            2.634                        1.186                        217                       
Lägsta totalpremie                        3.113                        1.906                        318               1.860

Tätort                                                                                            ex Norrköping
Valp, liv                                           335                                                         363                       
Valp vet.vård                                2.094                                                      1.880                       
Lägsta totalpremie                        2.429                                                      1.345               1.860

Vuxen, liv                                        479                                                         363                       
Vuxen, vet.vård                            2.992                                                      1.880                       
Lägsta totalpremie                        3.471                                                      1.641               1.860

Storstad                                                                                          ex Stockholm
Valp, liv                                           335                           720                        363                       
Valp vet.vård                                2.220                        2.299                     2.267                       
Lägsta totalpremie                        2.550                        3.019                     1.559               1.860

Vuxen, liv                                        479                           880                        363                       
Vuxen, vet.vård                            3.171                        2.299                     2.375                       
Lägsta totalpremie                        3.650                        3.179                     1.905               1.860

I tabellen så är det för;
Agria livbelopp 8.000 kr, Agria Bas med 1000 kr+ 20% självrisk veterinärvård, med de nya priserna från 2006-04-01
Folksam räknar livvärde på 9.000 kr för valp, och 11.000 kr för vuxen. Veterinärvård maxbelopp 20.000 kr i tabellen ovan. En höjning av  maxbeloppet till 40.000 kr betyder en höjning av premien med 350-900 kr. Totalpremien är utan rabatter.
IF den högsta självrisken (4.000 kr) för veterinärvård i glesbygdsexemplet, 2000 kr i de övriga. För storstad vuxen ingår VeterinärXtra.
Sveland har räknat på livvärde 10.000 och självrisk 1.400 kr plus rörlig del 25%, veterinärvårdsförsäkringen kostar lika oavsett var i landet du bor. Om valpen är yngre än 4 månader när försäkringen tecknas kostar liv- & veterinärförsäkringen 1.150kr första året.

För seniorer går både premien upp och maximal ersättning ner, i Agrias fall (enda bolag som NY-försäkrar gamla hundar) kostar försäkring upp till 10.000 kr/år 3.408 kr i premie. En nio-åring försäkrad i Sveland med livvärde 10.000 kr och veterinärförsäkring med självrisk 1.400 kr kostar 2.046 kr/år.

I exemplen ovan är det viktigt att förstå att det är just exempel. Folksam satsar på att göra sin försäkring ”enkel” för kunden, utan rabatter eller bonussystem och med ett ”normalt” skydd. Agrias försäkring upplever jag som möjlig att anpassa till stor del och därmed intressant för den som anser sig ha bra koll på vad man behöver, de två övriga är ett mellanting i valmöjligheter.

Om jag bara ska styras av kostnaden så verkar det bäst att välja IF om jag bor i glesbygd och Agria om jag kan komma ifråga för alla rabatter i storstad. Utan rabatter känns Sveland prisvärda framför allt i de andra bolagens ”dyra områden”. Prisnivåerna kan ju förstås förändras vid nästa årliga översyn!

Några fördelar bolagen nämner till varför man som leonbergerägare ska välja just dom är;
Agria: stort djurkunnande och flexibilitet i att skräddarsy försäkringslösning, möjlig högsta ersättning i branschen för den äldre hunden. Valmöjligheterna med tilläggsförsäkringar.
Folksam: provtagning & behandling av borrelia/erlichia ingår, användbarhet ingår, få undantag.
If: kunderna är mycket nöjda, 89% av hundförsäkringstagarna ger If en 4:a eller bättre på en femgradig skala. Fast självrisk gör det enkelt att veta vad det kommer att kosta. Alla veterinärmedicinskt motiverade blodprov och undersökning med magnetkamera röntgen ingår.  Från 15 juni kommer If att ersätta veterinärvårdsbehandling vid HD och AD under förutsättning att SKK:s hälsoprogram följs. Gynnsamma helkundsrabatter.
Sveland: hos oss finns ett bra djurkunnande och många nöjda kunder, snabb hantering och korta beslutsvägar.

Vad får du betala om du måste utnyttja försäkringen?

Tuffan med bandage
Tuffan längtar hem, bandagerad efter veterinärbesök

I de här fiktiva exemplen förutsätter vi att jag valt den högsta självrisken och det ”vanliga (lägre) försäkringsbeloppet” samt att jag tecknat alla extraförsäkringar man kan för att täcka medicinering, rehabilitering mm. Agria har få kunder med sådan lösning att de valt att räkna på en fast självrisk på 1.000 kr och rörlig på 20%, i Folksams fall så finns inte ersättning för mediciner eller rehabilitering som tillägg.

Exempel 1: hunden får borrelia; diffusa symptom, provtagning (1300), undersökningar (4900) och mediciner (800) kostar 7.000 kr
Exempel 2: hältautredning, röntgen av två leder, kostnad 4.500 kr
Exempel 3: misstänkt hjärntumör, magnetröntgen (15000), undersökning (2000), 17.000 kr
Exempel 4: som ex 3 fast kräver medicinering (20.000) och återbesök (1700), 38.700 kr
Exempel 5: benbrott, ortopedisk operation (30.000), konvalescens, simträning (8.000), totalt 38.000.

Tabell 7           Agria           Folksam                    IF           Sveland                      Utan
                                                                                                                       försäkring
Exempel 1       4.800               3.000               4.000               3.775                     7.000
Exempel 2       2.640               1.860               4.000               2.550                     4.500
Exempel 3     12.640            A 4.360                4.000             16.925                   17.000
Exempel 4     30.000             24.700               4.000              37.350                   38.700
Exempel 5     29.440             14.960             B 9.000              16.000                   38.000

Folksam har förbehållet att de ska i förväg ha godkänt att röntgen utförs i exempel 3 (A). Sveland ersätter inte ”utlämnad medicin”, dvs sådan som man hämtar ut tex på apoteket eller får i handen hos veterinären som i exempel 1 & 4. Däremot ersätter man medicinering som sker hos veterinär.

Hos If så blir försäkringsbeloppet automatiskt 40.000 kr om man tecknar extraförsäkring. Rehab är maximerat till 3000 kr (se exempel 5, B).

Här kan man se att det inte är oväsentligt vilket bolag och eventuella tillägg man valt! Här kommer även Folksam fram som ett intressant alternativ, lägst eller näst lägst kostnad i fyra av fem fall.  En hög, fast självrisk som If har känns nog väldigt bra att ha om det börjar kosta mycket pengar hos veterinären, men hur ser det ut för din hund? Det är kanske vanligare med billigare (och flera) besök, och då får man inte mycket hjälp med en hög självrisk. Observera att exemplen bara speglar just en situation, andra sjukdomstillstånd kan förändra de relativa ersättningsnivåerna hos bolagen.

Nyheter

Det sker en ständig produktutveckling hos försäkringsbolagen och framför allt ser man över villkoren under början av 2006 som en följd av ny lagstiftning.

Agria har lanserat en uppfödarförsäkring som sätter ett totalt maxbelopp per år i ersättning för alla hundarna, där kostnaden per hund är mycket lägre än om man försäkrar alla var för sig. När jag skickar ut detta för korrektur kommer det fram att Sveland har en motsvarande som kallas ”Sveland till 1000” som också är mycket prisvärd för uppfödare med fler än 10 hundar.

Om inget annat fungerar…

Verkar det för besvärligt med att välja veterinärförsäkring så finns det en sista utväg: skaffa medborgarskap i Förenade Arabemiraten, de lär ha gratis veterinärvård!


Agria logo

Intervjuad: Cina Sejdefors, marknadsansvarig

http://www.agria.se

020-88 88 88

För e-mail kontakta det lokala Länsförsäkringar-kontoret

Folksam logo

Intervjuad: Monica Karlsson, marknadschef djurförsäkring

http://www.folksam.se/forsakring/djur/hund/indexhund.htm

020-57 57 22, mån-fre 8-17
Kundtjänst: hast@folksam.se

If logo

Intervjuad: Jenny Stenberg, skadechef

http://www.if.se

020-655 655

Kundtjänst: djur@if.se

Sveland logo

Intervjuad: Titti Pålsson, avdelningschef Djurförsäkingar

http://www.sveland.se

0451-38 30 00

inforsakring@sveland.se

Djursjukhuset i Malmö

Intervjuad: Göran Ask, VD

http://www.djursjukhus.info

040-55 22 00